Distributors

Pin www.biatech.pl

BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki

Łukasz Olszewski
l.olszewski@biatech.pl
+48 504 793 117

Pin www.fumopoz.pl

FUMO Ochrona przeciwpożarowa i BHP Spółka Cywilna
Ul. Polna 60
95-200 Pabianice

Sebastian Bednarczyk
fumopoz@gmail.com
792 929 007

Pin www.jutom.com.pl

JUTOM Tomasz Ciok
Ul. Cokołowa 39
01-384 Warszawa

Piotr Mróz
Piotr.mroz@jutom.com.pl
731 866 504

Pin www.miral.pl

Punkt Obsługi Klienta
ul. Westerplatte 48
58-100 Świdnica

info@miral.pl
+48 74 856 63 58
+48 74 661 45 89

Pin www.pol-poz.pl

POL-POŻ Kołton Spółka Jawna
26-600 Radom,
ul. Tartaczna 10 A

info@pol-poz.pl
+48 48 362 53 15
+48 48 381 69 42