• Systemy oparte na gazie HFC 227, są z powodzeniem stosowane na całym świecie, już od ponad 40 lat.
 • Poza instalacjami pod ciśnieniem 25 bar, posiadamy szereg innych rozwiązań z ciśnieniem dostosowanym do wymogów oraz wielkości zabezpieczanej kubatury, w związku z czym oferujemy instalacje o ciśnieniu aż do 60 bar.
 • W niektórych zastosowaniach odpowiednikiem środka gaśniczego HFC 227 jest FE-25, którym także dysponujemy.
 • Na system składają się:
  • zbiorniki na środek gaśniczy;
  • zawory;
  • dysze gaśnicze;
  • centrala sterująca stałymi urządzeniami gaśniczymi.
 • Zbiorniki na gaz FM200 – produkowane są w różnych wielkościach (od 2,7 do 514litrów).
  • Duża gama zbiorników pozwala zaoferować zbiorniki optymalnie dobrane do dokładnie wyliczonej ilości środka gaśniczego.
  • Gazem roboczym wyrzucającym środek gaśniczy ze zbiorników jest nieszkodliwy dla ludzi i środowiska azot.
 • Dla systemu zaprojektowano specjalne zawory oraz dysze dobierane indywidualnie za pomocą komputerowego programu obliczeniowego dla każdej chronionej przestrzeni i pomieszczenia, uwzględniające szczególne wymagania środka gaśniczego m.in.: określony czas wypływu: 10 sek.
 • System może służyć do gaszenia pożarów w następujących obiektach, pomieszczeniach i urządzeniach:
  • pomieszczenia komputerowe;
  • rozdzielnie prądowe;
  • archiwa;
  • zabytki;
  • cenne dzieła sztuki;
  • sterownie procesów technologicznych;
  • unikatowa aparatura medyczna;
  • urządzenia telekomunikacyjne;
  • turbiny gazowe;
  • hamownie silników;
  • magazyny substancji łatwopalnych (benzyna, olej, farby, lakiery) i wiele innych.

Koncepcja ochrony pomieszczenia

 • W chronionym pomieszczeniu projektuje się stałe urządzenia gaśnicze FM200.
 • Pojemność zbiornika dobrana jest według zapotrzebowania na środek gaśniczy.

System gaszenia pożaru uruchamiany jest na 4 różne sposoby:

 1. przez zadziałanie pracujących w koincydencji czujek dymu rozmieszczonych w pomieszczeniu chronionym;
 2. przez wciśnięcie ręcznego przycisku uruchomienia gaszenia;
 3. przez wciśnięcie wyzwalaczy ręcznych (uruchomienie systemu za pomocą wyzwalacza ręcznego powoduje natychmiastowy wypływ środka gaśniczego);
 4. za pomocą przycisku START umieszczonego na obudowie centrali gaszenia (z założenia jest to przycisk serwisowy).