Charakterystyka gazów obojętnych

 • Gaz obojętny (o nazwie handlowej Inert) jest jednym z przedstawicieli obojętnych gazów gaśniczych na polskim rynku.
 • Gazy obojętne posiadają trzy znamienne cechy:
  • Występują naturalnie w atmosferze, a więc w żaden sposób nie oddziaływają negatywnie na środowisko.
  •  Nie przewodzą prądu elektrycznego.
  •  Nie pozostawiają żadnych zanieczyszczeń po wyładowaniu.
 • Gazy obojętne dzięki swoim zaletom znajdują szerokie zastosowanie w zabezpieczaniu pomieszczeń ze sprzętem elektronicznym i innymi urządzeniami pod napięciem oraz wszędzie tam gdzie przechowywane jest mienie wysokiej wartości.
 • Zalecane są do stosowania w przypadku pomieszczeń z palnymi cieczami i gazami, przy czym znakomicie nadają się zarówno do gaszenie zaistniałego pożaru, jak również do zobojętnienia atmosfery, co ma uniemożliwić powstanie pożaru oraz nie dopuścić do wybuchu.
 • Nie oddziałują negatywnie na środowisko, posiadają tzw. Zerowy Potencjał Niszczenia Ozonu (ODP=0).
 • Nie wpływają na efekt cieplarniany GWP=0.
 • Działanie gazów obojętnych polega na obniżeniu stężenia tlenu do wartości przy jakich spalanie nie występuje (tj. 10-13% objętościowych powietrza), a więc oddziałuje fizycznie poprzez obniżenie stężenia tlenu w pomieszczeniu chronionym.

Gazy obojętne zalety stosowania

 • Gaz obojętny powodujerównomierne rozchodzenie się atmosfery gaśniczej w pomieszczeniuoraz skutkujedłuższymutrzymywaniem się jej w całej kubaturze. Pozwala to zapobiec efektowi opadania lub unoszenia atmosfery gaśniczej, a w konsekwencji pojawiania się stref, w których może ponownie pojawić się ogień.
 • System Inert pozwala zredukować ciśnienie wypływu środka gaśniczego do 60bar (ciśnienie robocze wewnątrz butli 300bar). Każdy zawór butlowy wyposażony jest w osobny reduktor, który obniża ciśnienie gazu wychodzącego z butli do kolektora. Ponadto rozładowanie instalacji nie powoduje powstania fali ciśnienia, która może negatywnie wpływać na urządzenia przechowywane oraz na konstrukcję pomieszczenia.W systemie Inert ciśnienie gazu wypływającego z dysz jest stałe przez cały okres rozładowania butli (95% objętości gazu powinna być uwolniona w czasie nie dłuższym niż 60s),co zwiększa efekt gaśniczy i zapobiega pojawieniu się nieprzewidzianych strat.
 • Podczas gaszenia instalacji elektrycznych i elektronicznych środek nie powoduje powstawania tzw. szoku termicznego, jaki może wystąpić przy użyciu innych środków gaśniczych (np. dwutlenek węgla).

Opis systemu

 • Na system składają się:
  • zbiorniki ze środkiem gaśniczym;
  • zawory butlowe;
  • aktywator pneumatyczny sterowany sygnałem centrali;
  • rurarz;
  • dysze gaśnicze;
  • centralka detekcyjno-sterująca;
 • W systemie na gaz Inert nie stosuje się dodatkowych zaworów redukcyjnych na rurociągach(poza redukcją na fabrycznych zaworach). Systemy posiadają rozwiązanie Constant Flow Technology- oznacza to, że ciśnienie wyzwalane ze zbiorników przez cały ten proces jest na tym samym poziomie.
 • Dysze wylotowe dobierane są indywidualnie za pomocą komputerowego programu obliczeniowego dla każdej chronionej przestrzeni, uwzględniając przy tym szczególne wymagania instalacji gaśniczej m.in.: określony czas wypływu 60 sek. lub 120 sek. oraz urządzeń podlegających ochronie.

Zastosowanie systemów gaszenia gazami obojętnymi

 • System może służyć do gaszenia pożarów w następujących obiektach:
  • pomieszczenia komputerowe;
  • rozdzielnie prądowe;
  • archiwa;
  • zabytki;
  • cenne dzieła sztuki;
  • sterownie procesów technologicznych;
  • unikatowa aparatura medyczna;
  • urządzenia telekomunikacyjne;
  • turbiny gazowe;
  • hamownie silników;
  • magazyny substancji łatwopalnych (benzyna, olej, farby, lakiery) i wiele innych.

Podstawowe komponenty stałego urządzenia gaśniczego

 • Stałe urządzenie gaśnicze na gaz Inert zbudowane jest z następujących komponentów:
  • zasobniki: butle 80l lub 140l;
  • środek gaśniczy;
  • dysze 180° lub 360°;
  • manometry kontaktowe na zaworach butli ze środkiem gaśniczym;
  • zawór główny butli (redukcyjny);
  • zespół wyzwalacza elektromagnetycznego z ręcznym;
  • czujnik wyzwolenia środka gaśniczego;
  • przewody rurowe;
  • kształtki hydrauliczne (kolanka, redukcje, trójniki);
  • automatycznie otwierająca się klapa odciążająca.