Nasze usługi

Obsługujemy klientów na terenie całego kraju.

Całodobowa infolinia serwisowa 24/7/365

Procedura czasu reakcji i czasu naprawy ustalana jest indywidualnie z klientem.

Możliwość przydzielenia dedykowanych serwisantów do indywidualnej obsługi firmy.

Projektowanie systemów

01
Projektowanie systemów opartych o Stałe Urządzenia Gaśnicze
02
Projektowanie systemów wczesnej detekcji dymu

Montaże, serwisy i przeglądy

01
Montaż Stałych Urządzeń Gaśniczych
02
Montaż, serwisy i przeglądy Miejscowych Urządzeń Gaśniczych
03
Montaż, przeglądy i serwis systemów wczesnej detekcji dymu

Przeglądy i konserwacje

01
Przeglądy, serwisy i konserwacje SUG
02
Przeglądy systemów gaszenia w maszynach, pojazdach, urządzeniach
03
Przeglądy i konserwacje SSP (SAP)

Pozostałe usługi

01
Legalizacje UDT
02
Testy szczelności