Nasze Usługi

Dział serwisu Ugasimy świadczy szerokie spektrum usług z zakresu obsługi urządzeń oraz systemów przeciwpożarowych. Wykwalifikowana kadra dba o wysoką jakość wykonywanych usług kierując się wysoką etyką pracy oraz stale rozwijanymi umiejętnościami.

Nasze zalety:

 • Obsługujemy klientów na terenie całego kraju.
 • Całodobowa infolinia serwisowa 24/7/365
 • Procedura czasu reakcji i czasu naprawy ustalana jest indywidualnie z klientem.
 • Dedykowani serwisanci do indywidualnej obsługi firmy.

Montaż

 • Montaż Stałych Urządzeń Gaśniczych
 • Montaż Miejscowych Urządzeń Gaśniczych
 • Montaż systemów wczesnej detekcji dymu

Przeglądy i konserwacje

 • Przeglądy, serwisy i konserwacje SUG
 • Przeglądy systemów gaszenia w maszynach, pojazdach, urządzeniach
 • Przeglądy i konserwacje SSP (SAP)

Pozostałe usługi

 • Legalizacje UDT
 • Testy szczelności
 • Projektowanie systemów